NYHETER

Gå till startsidan

Affärsresa till Istanbul i samarbete med MiG

På September 19-21, 2013 organiserade STBC en affärsresa till Istanbul i samarbete med Marknadsföreningen i Göteborg (MiG). En grupp inom MiG, som har utfört den här typen av "hemliga affärsresor", i nästan 20 år till en mängd olika länder, valde att under 2013 resa bortom EUs gränser för första gången i samarbete med STBC och Turkish Airlines.

Gruppen som åkte med till Istanbul, bestod av 56 affärsmän från 36 olika företag baserade i Göteborg och 3 personer från STBC. Ett högst lyckat partnerskap och samarbete rådde mellan STBC och TUSKON (turkiska förbundet för Affärsmän och Industri) både vid anordnandet av resan och under de tre dagar som tillbringades i Istanbul.

Det första mötet hölls med TUSKON Styrelseledamot - Mrs Inci Konuk. Efter att ha välkomnat gästerna från Göteborg, talade Mrs Konuk om TUSKON, olika typer av evenemang som anordnas av förbundet, framtida samarbetsmöjligheter och i detta avseende TUSKON-SWETURK-STBCs partnerskap som var i direkt intresse område för svenska företagare. I slutet av mötet överlämnade en ansvarig person från MiG - Maria Thylén - en gåva till Mrs Inci Konuk.

Den andra dagen av MiG & STBC Istanbul resan tog start med diverse möten med olika företag och organisationer. Först mellan Jörgen Thelin och Ms Kristina Soeiro - från Roxtec och Lindex respektive - de svenska företag som är verksamma i Turkiet, informerade deltagarna från Göteborg om de företag de representerar och den affärsmiljö i Turkiet. Mötet pågick i en mycket vänlig atmosfär, och avslutades med utdelning av gåvor till talarna och andra bilaterala möten.

Därefter hölls det andra talet av Mr Ahmet Cüneyt Selçuk - chef projektledare för investeringsstöd och främjningsbyrå i Turkiet (ISPAT) som är ett företag som direkt kopplad till statsministeriet av Turkiet. Mr Selçuk gjorde en distinkt och intressant presentation om vikten av turkiska ekonomin på en global nivå, landets snabbt växande ekonomi som överträffat många EU-länder år efter år, attraktiva investeringsmöjligheter som uppstår i Turkiet för utländska företag och tjänster som byrån kan tillhandahålla till potentiella investerare. Efter att ha svarat på frågorna från de affärsmän från Göteborg, och tagit emot en present från MiG, överlämnade Mr Ahmet Cüneyt Selçuk läspulpet för den sista gästtalaren.

Mr Antoine Fanoun - marknadsenheten manager av Business Sweden, eller Svensk Handel & Invest rådet (tidigare Exportrådet), höll ett tal om Turkiets ekonomiska utveckling under de senaste åren, och även de skillnader som finns mellan Sverige och Turkiet när det kommer till investering och handelsregler. Gästtalaren förklarade även för åhörarna de skiljande egenskaper som bör tas i beakt för nya, potentiella investerare och hur Business Sverige kan hjälpa till framtida investerare från Göteborg i många olika frågor. Även detta tal avslutades i en varm atmosfär, med en gåva till Mr Antoine Fanoun.

Efter mötena, tog generalsekreteraren för STBC - Fuad Mammadli ordet och höll ett informerande tal om Göteborgs företagsklimat och potentiella attraktiva områden för investeringar (presenterad Göteborg Business Region, ett företag som i direkt samband med Göteborgs kommun) till Ismail Erarslan - TUSKON biträdande samordnare i Europa området. Således uppfylldes det huvudsakliga syftet med resan - presentation av Turkiet till affärsmän från Göteborg, och främjandet av Göteborg till turkiska näringslivet. Efteråt gick en grupp på cirka 60 personer, på en sightseeingtur i Istanbul.

I slutet uttryckte affärsmännen från Göteborg sin djupa tillfredsställelse om resan, och ville besöka Turkiet inom en snar framtid igen. De uttryckte även sin vilja att forsätta samarbeta med pålitliga partners som STBC, SWETURK och TUSKON i framtiden.