NYHETER

Gå till startsidan

Konferens om affärsrelationer av STBC Göteborg för att främja affärsrelationer mellan Väst Sverige och Turkiet

Swedish-Turkish Business Cooperation (STBC) – medlem i SWETURK, organiserade en konferens angående "Business Networking" på Läppstiftet den 14 november. Konferensen hölls på engelska och den valda rubriken för konferensen var: "Business Networking as a strengthful tool of B2B Marketing and Turkish model of Business Networking". Konferansen på Läppstiftet var den första stora evenemang som anordnas av STBC i Göteborg, syftet med denna konferens var att kasta ljus över olika aspekter av affärsnätverk - som B2Bs viktiga roll i dagens affärsvärld.

Ulf LANDIN, ansvarig för Business Region Göteborgs Internationella Relationer, höll ett invigningstal. Ulf Landin berörde de affärsmöjligheter som fanns i Göteborgsregionen, och de möjligheter som fanns för att öka både importen och exporten mellan Göteborg och Turkiet i framtiden.

Efter ingivningstaletsslut tog Fuad Mammadli - Generalsekreterare för STBC över och gjorde en kort presentation om STBC. Fuad Mammadli talade om vikten av STBC affärsnätverk, bidrag och roll SWETURK (Svensk-Turkiska Affärsfederation) i Sverige, UNITEE (Europeisk-Turkiska Affärskonfederation) i Europa och i synnerhet TUSKON (Turkiska Konfederation för Affärsmän och Industrialister) i Turkiet. Dessutom officiell gjorde herr Mammadli den nya logotypen för STBC - som är tänkt att symbolisera vänskap och samarbete mellan Sverige och Turkiet med färgerna från Sveriges och Turkiets nationella flaggor. Efteråt var gästtalarna inbjudna till panelen och herr Adem KUMCU (Ordförande för UNITEE) - moderatorn för dagens konferens tog ordet. Herr KUMCU började sitt tal med att förklara vikten av affärsnätverk, den verksamhet som bedrivits på detta område genomgående i hela Europa, och hur "Nya Européer" kan bidra. Därefter bjöd herr KUMCU upp den förste talaren till scenen.

Det första talet hölls av Maria THYLÉN från MiG - Marknadsföreningen i Göteborg. Fru THYLÉN talade om marknadsföring och samarbete på lokal nivå i Göteborg, och förklarade hur effektivt affärsnätverk kan göras både på lokal och internationell nivå genom att ge exempel från hennes personliga yrkesliv och MiGs erfarenhet. Gunilla ALMGREN, Ordförande i Företagarna Göteborg och VD för UEAPME, höll ett tal om "Business relationships and networking among SMEs" genom att presentera intresseväckande och detaljrik information om egenheter i affärsnätverk bland småföretag i Europa.

Efter Gunilla Almgren tog Jesper ÖHRN över ordet. Jesper ÖHRN, Chef för Västsvenska Handelskammarens Internationella Avdelning, höll ett tal om "International business network –developing global business". Herr ÖHRN talade om globala affärsnätverk, använde sig utav intressanta exempel från verkliga upplevelser, och gav tips om svenska affärsmäns karaktäristiska drag.

Fahriye Özlem NUDRALI, expert inom utrikeshandel från Turkiets ministeri för Ekonomi, talade om "Governmental support and challenges for B2B relationships with Turkey". Under sitt tal nämnde Özlem NUDRALI även Turkiets snabbt växande ekonomi under de senaste åren, bidrag från regeringens ekonomi policy hjälpt till denna tillväxt, och den roll som affärsnätverk hade i denna hänsyn. Den sista talaren för dagen var Serdar YESILYURT VD för TUSKONs EU-kontor, höll ett tal om den turkiska modellen av affärsnätverk, som idag knyter ihop mer än 50.000 företagare. Serdar YESILYURT stal drog till sig både publikens och talares uppmärksamhet. Herr YESILYURT talade om den erfarenhet som TUSKON och Turkiet hade inom affärsnätverk, och på vilket sätt hur TUSKON kunde ansluta tusentals affärsmän. När Serdar YESILYURT avslutade sitt tal fick dagens talare ett tillfälle för att besvarade frågor ställda av publiken. Detta för att göra konferensen mer interaktiv och intresseväckande. När dagens slut närmade sig delade Ercan KARGILI - Medordförande i STBC, och Kenan KASIMGOLU -Generalsekreterare för SWETURK, blommor till alla gästtalare och tog ett minnesfoto tillsammans. Dagen avslutades i en varm atmosfär, med cocktail som slut för dagen.