Konferens om Integrationspolitik

Gå till startsidan

Sweturk (Swedish Turkish Business Federation) har tillsammans med UNITEE (European- Turkish Business Confederation) anordnat en konferens, där en panel fått diskutera frågor kring integrationspolitik och SMEs. Integrationsministern, Erik Ullenhag, som var talare vid panelen, talade om hur viktig roll integrationen har i ekonomiska och sociala sammanhang.

Konferensen som ägde rum i IVAs konferenscenter i Stockholm den 27 mars fick stor uppmärksamhet av deltagarna. Många punkter inom integrationspolitik diskuterades och det nya begreppet, ”Nya Européer” presenterades som används för att belysa människor med olika kulturella bakgrund. Deltagarna fick chansen att få delta i en debatt som upplystes och diskuterades av utmärkta talare från den politiska världen både från en svensk och EU perspektiv.