OM OSS

Gå till startsidan

Svenska Turkiska Business Nätverk

Swedish Turkish Business Network (SWETURK) är en nätverkande affärs förening som bildades år 2011 i Stockholm. SWETURK’s ändamål är att bidra utveckling av de sociala, ekonomiska och industriella relationerna mellan Sverige och Turkiet och öka den ömsesidiga handelsvolymen genom att främja investeringar och kapital flödet mellan länderna.

Mission

Utveckla och stärka de industriella, ekonomiska och sociala relationerna mellan Sverige och Turkiet. Uppmuntra flödet av kapital och investeringar från Sverige till Turkiet samt Turkiet till Sverige för att öka den ömsesidiga handel volymen. Inom detta ram, organisera Svenska affärsmän med turkiskt ursprung, för att öka verksamhet och synlighet inom näringslivet och även utforska möjligheter för samarbete. Att via vår partner, det globala nätverket TUSKON, vill vi underlätta, öka och uppmuntra Svenska och Turkiska affärsmän till gemensam handel och investeringar med tredje länder, är en av Sweturks mål.

Vision

Uppmuntra entreprenörer med turkiskt ursprung som är verksamma i Sverige att vara representativa inom näringslivet, akademiska fältet och politiska världen.

Få fler medborgare att satsa i kommersiella och industriella investeringar för att höja den ekonomiska potentialen som i sin tur gynnar det svenska samhället. Detta också för att balansera handelsbalansen mellan Sverige och Turkiet.